به طور کلی شهر قهدریجان دارای سه مسیر اصلی است.

محور قهدریجان - فلاورجان که اصلی ترین راه این شهر و عمده مسیر سفر مردم برای رفتن به اصفهان است

محور قهدریجان - نجف آباد که یکی از راه های مهم ورودی شهر است

و در نهایت مسیر قهدریجان - فولادشهر که شاید بتوان بدترین مسیر دانست.

 

به لطف خدا سرتا سر مسیر  قهدریجان فلاورجان و قهدریجان نجف آباد خیابان های عریض و یک طرفه ی مناسبی است.

و مسیر قهدریجان فلاورجان مسیر دو طرفه ولی عریضی است که عرض آن نسبتا زیاد و 3 ماشین به راحتی در کنار هم می توانند عبور کنند! (شاید حتی 4 ماشین) ولی متاسفانه در این مسیر هیچ چراغی تعبیه نشده پس شبها بسیار تاریک میشه! خیلی خیلی تاریک و ترسناک.


قهدریجان منبع : قهدریجان |راه های ورودی شهر قهدریجان
برچسب ها : قهدریجان ,مسیر ,فلاورجان ,قهدریجان فلاورجان ,مسیر قهدریجان ,محور قهدریجان